contributiebedragen

INSCHRIJFFORMULIER

Met het inzenden van dit formulier verleent u hierbij tot wederopzegging machtiging aan C.V.V. Redichem (Incassant-ID NL59ZZZ401200960000) om van bovenstaande IBAN-rekening maandelijks de contributie af te schrijven. Als u het met een afschrijving niet eens bent heeft u 56 dagen de tijd om uw bank te verzoeken het bedrag terug te storten.

Als uw kind lid wordt na 1 mei, gaat u per 1 september pas contributie betalen. Bij tussentijds beèˆindigen van het lidmaatschap is men tot het einde van het seizoen contributie verschuldigd. Het verenigingsjaar start op 1 juli en eindigt op 30 juni.

Nieuwe leden van zestien jaar en ouder dienen tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te mailen naar ledenadministratie@redichem.nl

Hieronder kunt u aangeven bereid te zijn Redichem te ondersteunen als vrijwilliger en dat wij u hiervoor kunnen benaderen. Enige voorbeelden hiervan zijn: leider, trainer, scheidsrechter, bardienst medewerker, gastheer/vrouw bij het wedstrijdsecretariaat etc. Samen met u kijken we naar de meest geschikte taak, gebaseerd op de tijd die u wilt investeren.

Door dit formulier in te zenden gaat u akkoord met de voorwaarden zoals hierboven genoemd.