UPDATE! Algemene ledenvergadering 2021

UPDATE! Algemene ledenvergadering 2021

18 november 2021 17:00


Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

In eerdere berichtgeving is aangegeven dat onze reguliere jaarlijkse algemene ledenvergadering op vrijdagavond 26 november 2021 gehouden gaat worden.
Het bestuur heeft besloten (door wijziging van overheidsbeleid en – maatregelen) om deze vergadering te verplaatsen naar vrijdagavond 10 december 2021. De vergadering zal NIET fysiek gehouden worden maar digitaal en begint om 20:00 uur.

Hierdoor is een voorinschrijving verplicht. Dit kan tot uiterlijk woensdag 8 december 23:00 uur, waarna het inschrijfformulier op de website automatisch gesloten wordt. Het aanmelden kan hier.

 

Namens het bestuur van C.V.V. Redichem nodig ik jullie van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Ik verwijs naar de agenda welke onderwerpen deze avond behandeld zullen gaan worden (onderaan dit bericht).

 

Tijdens de vergadering kunnen er alleen vragen gesteld worden over de begroting van het lopende seizoen.  Daarnaast is er gelegenheid om vragen vooraf te stellen, deze zullen dan in de vergadering behandeld worden. Het indienen van deze vragen kan uiterlijk tot zondag 5 december 23:00 uur. Vragen kunnen worden gestuurd naar webmaster@redichem.nl

Ik hoop op een goede opkomst.

Met vriendelijke groeten,

Koen Beenen

VoorzitterAgenda ALV 2021:

• Welkom / opening door de voorzitter 

• Vaststellen agenda / notulen ALV 2020 

• Jaarverslag secretaris seizoen 2020 - 2021

• Jaarverslag penningmeester seizoen 2020 – 2021

• Pauze

• Verslag kascommissie

• Verkiezing nieuwe kascommissie

• Begroting seizoen 2021 - 2022 / contributie

• Vragen stellen over de begroting lopende seizoen

• Verkiezing bestuursleden

• Beantwoorden van vooraf gestelde vragen
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!