Herinnering ALV 2021

Herinnering ALV 2021

2 december 2021 15:15


Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Op vrijdagavond 10 december 2021 vindt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Door wijziging van overheidsbeleid en – maatregelen zal de algemene ledenvergadering digitaal gehouden worden om 20:00 uur.

Hierdoor is een voorinschrijving verplicht. Dit kan tot uiterlijk woensdag 8 december 23:00 uur, waarna het inschrijfformulier op de website automatisch gesloten wordt. Het aanmelden kan hier.

Namens het bestuur van C.V.V. Redichem nodig ik jullie van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Ik verwijs naar de agenda welke onderwerpen deze avond behandeld zullen gaan worden (onderaan dit bericht).

Tijdens de vergadering kunnen er alleen vragen gesteld worden over de begroting van het lopende seizoen.  Daarnaast is er gelegenheid om vragen vooraf te stellen, deze zullen dan in de vergadering behandeld worden. Het indienen van deze vragen kan uiterlijk tot zondag 5 december 23:00 uur. Vragen kunnen worden gestuurd naar webmaster@redichem.nl


Ik hoop op een goede opkomst.

Met vriendelijke groeten,

Koen Beenen

VoorzitterAgenda ALV 2021:

• Welkom / opening door de voorzitter 

• Vaststellen agenda / notulen ALV 2020 

• Jaarverslag secretaris seizoen 2020 - 2021

• Jaarverslag penningmeester seizoen 2020 – 2021

• Pauze

• Verslag kascommissie

• Verkiezing nieuwe kascommissie

• Begroting seizoen 2021 - 2022 / contributie

• Vragen stellen over de begroting lopende seizoen

• Verkiezing bestuursleden

• Beantwoorden van vooraf gestelde vragen
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!