Privacy statement - C.V.V. Redichem

Privacy statement

Privacy statement

Hoe gaan we bij Redichem om met de gegevens van onze leden?

Dit Privacy Statement beschrijft hoe C.V.V. Redichem (hierna omschreven als "wij") omgaat met persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van natuurlijke personen bij ons zijn ingeschreven als lid van de vereniging ("leden") en van huurders van onze gebouwen.


Verantwoordelijke

De KNVB en Sportlink.nl zijn verantwoordelijk voor het ledenadministartiesysteem SportLink. Je leest alles over hun privacybeleid op de desbetreffende websites. C.V.V. Redichem is verantwoordelijk voor het correct invoeren van deze gegevens alsmede voor de administratie van de verhuur van het gebouw alsmede voor publicatie van foto's. Voor vragen kunt u zich per email wenden tot: info@redichem.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Voorna(a)m(en), roepnaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen (jeugd)lid en ouders/verzorgers van jeugdleden. Indien van toepassing bovenstaande gegevens van beide ouders/verzorgers. In voorkomende gevallen zoals aanmeldingsformulieren Pupillenkamp en internationale toernooien verzamelen wij naast persoonsgegevens eventueel ook gezondheidsgegevens (allergieën etc.) en/of identiteitsbewijzen.

Voor welke doeleneinden verwerken wij persoonsgegevens?
De begeleiding moet altijd in contact kunnen komen met zowel de (jeugd)leden als hun ouders/verzorgers. Op onregelmatige basis kunnen daartoe nieuwsbrieven worden verstuurd. Tijdens kampen (nationaal alsook internationaal) dient de leiding op de hoogte te zijn van relevante medische gegevens.

Waar plaatsen wij deze persoonsgegevens?
De persoonsgegevens van onze leden worden verwerkt in het landelijk registratiesysteem SportLink. De inschrijfformulieren worden bewaard bij de ledenadministratie. De gezondheidsformulieren worden bewaard door de coördinator van de kampbegeleiding. De informatie van onze huurders wordt bewaard door de penningmeester. De foto's komen op onze website of aanwezige social-media in een fotoalbum.

Publicatie van beeldmateriaal
Tijdens activiteiten en wedstrijden worden er eventueel foto's en/of video's gemaakt die een goed beeld geven van onze activiteiten. Onze leden en niet leden kunnen herkenbaar op deze foto's en/of video's in beeld komen. Wij publiceren geregeld beeldmateriaal op onze website en eventuele social-media.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?
De ledenadministratie blijft bestaan in SportLink, na beëindiging van het lidmaatschap in de categorie "oud-lid". Wij bewaren de formulieren alleen zolang iemand actief lid is. De gezondheidsformulieren worden verwijderd direct na afloop van een kamp of internationaal toernooi. Eventuele foto's en/of videomateriaal blijven op internet en eventuele social-media bestaan.

Hoe kun je je persoonsgegevens opvragen, veranderen of wissen?
Je kunt gegevens altijd zelf inzien en opvragen via SportLink maar uiteraard kun je dit ook altijd opvragen bij de ledenadministratie. Foto's en/of videomateriaal worden verwijderd als iemand daartoe een verzoek indient bij het bestuur of de webmaster.

Heb je vragen?
Indien je vragen hebt neem dan contact op met het bestuur van onze vereniging (gegevens vindbaar via www.redichem.nl) of via info@redichem.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!